เชิญบุคลากรสั่งทำนามบัตร


กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

   เชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน
สั่งทำนามบัตรแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ในราคาเพียง 200 บาท/กล่อง
 
       

 

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน สั่งทำนามบัตรแบบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มีด้วยกัน 3 แบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสั่งทำนามบัตร   

แบบที่ 1
     
แบบที่ 2
     
แบบที่ 3

สั่งทำนามบัตรในราคาเพียง 200 บาท/กล่อง (1 กล่องบรรจุ 100 ใบ)
เชิญติดต่อสั่งทำได้ที่
งานสำนักพิมพ์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
โทร. 053-873473 
E-mail : maejopress@gmail.com

 

ข่าวล่าสุด